Be-low A/S forhandler og installerer delvist - og fuldt nedgravede affaldssystemer. Vores affaldscontainere kan installeres i forskellige dybder, med op til 5.000 kbm. kapacitet.
Vi udbyder også affaldscontainere, som ikke er nedgravet, der kan holde op til 3 kbm.
 

Vi lægger vægt på, at en løsning herfra rummer optimal funktion, driftssikkerhed i det daglige - og samtidig ser godt ud!
Vores systemer er særdeles fleksible, og de opfylder ethvert krav om rationel og miljørigtig affaldshåndtering.

 

Vi tilbyder forskellige affaldsbeholdere til nedgravning, samt delvist nedgravede beholdere. Vores løsninger er miljøvenlige og skåner bymiljøet for lugtgener.

  

Med vores affaldssystemer kan affaldssortering samles i centrale lokationer, som gør det nemt for tømning, og på samme tid optager mindre plads i miljøet.

 

Som tilkøb har Be-low A/S udviklet batteri- og elektronikbeholdere, der nemt kan monteres på siden af vores affaldscontainere. Batteri- og elektronikbeholderne findes som standard i enten 12 eller 20 liter.

 

Vi udbyder også service af nedgravet affaldssystemer, både vores egne installationer, samt andre lignende modeller.

 

Se vores brochure her

  


Delvist Nedgravet affalds container - affaldsbeholder til nedgravning - service nedgravet affaldssystem - service delvist nedgravet affaldssystem