– miljørigtig affaldshåndtering

Fuldt nedgravet Elko affaldssystem

Fuldt nedgravede affaldssystemer (FUS) er en pladsbesparende affaldsløsning, hvor alt affald opbevares under jorden. Over jorden er der kun et indkasthus, som er lakeret med flere lag beskyttelse mod slid og graffiti. Elkos affaldssystem fås i tre størrelser med kapacitet til 3, 4 eller 5 m³, i enkelt- eller dobbeltrum. Et 5 m³ affaldssystem svarer til cirka 7,5 store 4-hjulede containere på 660 liter eller 21 stk. 2-hjulede 240 liter containere.

Af sikkerhedsmæssige hensyn er hullet dækket af to låger, der vipper op, når containeren løftes op ved tømning eller vask. Dette garanterer, at ingen ved et uheld falder ned i den tomme beholder.

Løftesystem: 2 eller 3 kroge