– miljørigtig affaldshåndtering

Luowia Short 2 m³

Be-low A/S er dansk forhandler og distributør af de kendte og gennemprøvede finske affaldssystemer Luowia. De delvist nedgravede affaldsbeholdere kan rumme helt op til 5 m³. affald, mens de fylder minimalt i bybilledet. Med nedgravede affaldsløsninger holder man pladsoptaget til et minimum, mens beholderne kan indeholde store mængder affald. Beholderne kan let tilpasses til at opfylde de lokale forhold og kundernes behov.

Vores affaldssystem kommer i sin basisversion, udstyret med affaldsbeholder, indkastluge, komplet løftesystem og skilte til affald. Beholderne kan også bestilles med valgfrit Luowia-låsesystem. Vi tilbyder forskellige beklædninger af beholderen, som giver et harmonisk match med omgivelserne.

Denne model har en volumen på 2.000 l.

Vores delvist nedgravede affaldscontainere kan desuden udstyres med batteri- og elektronikbeholdere.

Løftesystem: 1 eller 2 kroge

Beholder: Løftecontainer eller løftepose (fuld)

Clear