– miljørigtig affaldshåndtering

Stor reduktion af CO2 i nedgravede beton kummer

Inden udgangen af 2030 vil vi reducere CO2-udledningen fra vores produktion med 40%.

Sådan et mål kræver ambitiøse handlinger. Derfor er vi gået i gang med at introducere nye materialer i vores produktioner, hvor størstedelen i dag er stål og beton.

Den store reduktion af CO2 er at finde i vores betonbeholder. I tæt samarbejde med IBF er der blevet introduceret GGBS som alternativt bindemiddel i disse produkter. GGBS er et restprodukt fra stålproduktion.

Produktet opnår samme styrker i betonen, som ved anvendelse af cement, og har de samme egenskaber, for også at nævne vandtæthed til følge som er vigtigt i vores produkt.

CO2-udledningen fra GGBS er væsentligt lavere end fra cement. Når IBF erstatter dele af cementen med GGBS, reduceres CO2-udledningen tilsvarende.

Fuldt nedgravdede:

  • Cementen i betonkassen har en CO2-udledning på 2,158 kg CO2 pr. kg cement.
  • Produceres nu med 153 kg mindre cement = 330 kg CO2-reduktion.
Delvist nedgravede:

  • Cementen i betonkassen har en CO2-udledning på 1,852 kg CO2 pr. kg cement.
  • Produceres nu med 152 kg mindre cement = 281,5 kg CO2-reduktion.

Den samlede CO2-reduktion fra produkterne ligger dermed et sted mellem 30 og 40%.

Ændringen påvirker ikke andet end CO2-regnskabet:

Produkterne produceres i nøjagtig samme høje kvalitet som normalt. Holdbarheden og styrken er den samme. Produkterne skal håndteres på samme måde ved installation. Vi håber, dette kan inspirere andre til at gå samme vej og give deres bidrag til fremtiden.

I er meget velkommen til at kontakte Kristian Overbeck på tlf. 2053 5037 for en dialog om de muligheder, det giver jer, for at nedbringe jeres CO2-regnskab, når I benytter dette nye produkt i samarbejde med Be-low A/S.