– miljørigtig affaldshåndtering

REngøring af affaldssystemer

Vask

Be-low A/S sørger for rengøring af alle slags affaldssystemer med vores patenterede vaskemodul. Vi sørger for at koordinerer med tømning, så affaldssystemerne er klar til vask.

Landsdækkende service

Vask af alle former for containere

Be-low A/S er specialiseret i effektiv rengøring af affaldscontainere, herunder 2. og 4. hjuls containere, samt delvist- og helt nedgravede affaldsbeholdere.

Vi råder over helt unikke og patenterede mobile anlæg, som sikrer en perfekt vask og rengøring med et minimalt forbrug af vand og kemikalier.

Be-low tilbyder miljøvenlige og meget rationelle løsninger, hvor vi koordinerer med kundens tømningstider, så både tidspunkt og resultat bliver optimalt.

Vi sørger for en nem løsning af vask af nedgravet affaldssystem og containersystemer, samt andre containere, og er fleksible i forhold til jeres ønsker.

Fordele ved vask

Lad Be-low vaske jeres affaldsbeholdere

  • Rene beholdere giver brugerne en bedre oplevelse og fremmer korrekt brug
  • Højtryksrensning giver bedre rengøring med minimalt vandforbrug
  • Alt spildevand opsamles i en særlig tank
  • Vores personalet er grundigt oplært og anvender værnemidler
  • Mindre lugtgener
  • Ingen unødvendig kørsel
  • Efter aftale kan affald i beholderne kan fjernes i forbindelse med renggøring

Bestil vask eller lovpligtigt eftersyn